پشتیبانی

سرویس های پشتیبانی ۴ بعدی نیشا وب

با توجه به اینکه موضوع پشتیبانی سایت و مدیریت سایت از لحاظ اهمیت و حساس بودن برای مشتریان همانند خدمات پس از فروش یک کالا دارای ارزش می باشد، همواره سعی داریم که به عنوان یک مجموعه تخصصی طراحی وب ، عملکردی بر مبنای حس مسئولیت پذیری داشته و با پاسخگویی همیشگی به مشتریان خود ، خدمات متمایز و متفاوتی را در این خصوص ارائه دهیم. حس رضایت مشتریان یکی از اهداف اصلی ما بوده و ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی سایت با بهترین کیفیت را وظیفه ی خود میدانیم.
تعهد: با توجه به مهم بودن موضوع و اصرار ما بر کیفیت ارائه خدمات، این شرکت سرویس های پشتیبانی خود را به تعداد محدودی از مشتریان و همراهان ارائه می دهد.

پشتیبانی به ۴ روش مختلف

تیکت

امکان ثبت تیکت در سامانه پشتیبانی

تلگرام

ارتباط از طریق تلگرام با پشتیبان ویژه

تلفن

پشتیبانی از طریق تلفن

ملاقات حضوری

ملاقات حضوری با هماهنگی قبلی در دفتر نیشا وب با پشتیبان (جلسات نیم ساعته و یک ساعته)

با توجه به اینکه موضوع پشتیبانی سایت و مدیریت سایت از لحاظ اهمیت و حساس بودن برای مشتریان همانند خدمات پس از فروش یک کالا دارای ارزش می باشد، همواره سعی داریم که به عنوان یک مجموعه تخصصی طراحی وب ، عملکردی بر مبنای حس مسئولیت پذیری داشته و با پاسخگویی همیشگی به مشتریان خود ، خدمات متمایز و متفاوتی را در این خصوص ارائه دهیم. حس رضایت مشتریان یکی از اهداف اصلی ما بوده و ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی سایت با بهترین کیفیت را وظیفه ی خود میدانیم.
تعهد: با توجه به مهم بودن موضوع و اصرار ما بر کیفیت ارائه خدمات، این شرکت سرویس های پشتیبانی خود را به تعداد محدودی از مشتریان و همراهان ارائه می دهد.
پشتیبانی به ۴ روش مختلف:
امکان ثبت تیکت در سامانه پشتیبانی
ارتباط از طریق تلگرام با پشتیبان ویژه
پشتیبانی از طریق تلفن
ملاقات حضوری با هماهنگی قبلی در دفتر نیشا وب با پشتیبان (جلسات نیم ساعته و یک ساعته)

0/5 ( 0 نظر )